ช่วยเหลือ

ฉันจะใช้ส่วนแสดงผลได้อย่างไร?

ส่วนแสดงผล/วิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียน

หน้าแสดงผล ช่วยวิเคาระห์ผลการเรียนของนักเรียน สามารถนำมาใช้เพื่อ:

ดูความคืบหน้าของชั้นเรียนโดยรวม: ใช้ดูความคืบหน้าของชั้นเรียนโดยรวม ดูแนวโน้มทั่วไปจากคะแนนรวมของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน

*ดูผลคะแนนโดยเนื้อหา: *เลือกหัวข้อหรือการบ้านเพื่อดูคะแนนรวมในหัวข้อหรือการบ้านนั้นๆ เป็นการวัดระดับความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อหัวข้อเฉพาะนั้นๆ

ดูคะแนนส่วนบุคคล: ใช้เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยดูที่ผลคะแนนรายคนของนักเรียนในชั้น

image

ฉันสามารถเลือกกรองข้อมูลที่แสดงในหน้าแสดงผลได้อย่างไร?

ส่วนแสดงผล/วิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียน

วิธีเข้าไปที่หน้าแสดงผลนั้นทำได้โดย เข้าไปที่หน้าชั้นเรียน คลิกเลือกเมนู ภาพรวม ด้านซ้ายมือ และคลิกที่แท็บ แสดงผล ทางด้านบนขวามือ

คุณสามารถกรองการแสดงข้อมูลได้โดยใช้:

 • ช่วงเวลา
 • รายวิชา
 • ขอบเขต

image

ฉันสามารถนำข้อมูลคะแนนของนักเรียนออกมาได้หรือไม่?

ส่วนแสดงผล/วิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียน

แน่นอน! คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานผลคะแนนเป็นเอกซ์เซลไฟล์ได้ (.xlsx)

คะแนนของนักเรียนรายบุคคล

 • เมื่ออยู่ในหน้าชั้นเรียนในชั้นเรียนคลิกเมนูด้านซ้ายมือ ภาพรวม แล้วคลิกแท็บ แสดงผล
 • คลิก ที่ชื่อ ของนักเรียนที่คุณต้องการดาวน์โหลดผลคะแนน
 • คลิกดาวน์โหลดเอกซ์เซลฟล์

คะแนนตามหัวข้อการบ้าน

 • เมื่ออยู่ในหน้าชั้นเรียนในชั้นเรียนคลิกเมนูด้านซ้ายมือ การบ้าน
 • คลิกที่ชื่อการบ้าน ที่คุณต้องการดาว์นโหลดคะแนน
 • คลิกดาวน์โหลดรายงาน

image

ฉันจะดูคะแนนของนักเรียนได้อย่างไร?

ส่วนแสดงผล/วิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียน

ในหน้า แสดงผล คุณสามารถดูผลคะแนนสำหรับทุกครั้งในการทำโจทย์คำถามของนักเรียน( นักเรียนสามารถกลับมาทำโจทย์คำถามในข้อที่ยังตอบไม่ถูกต้องได้ใหม่ จนกว่าจะถูกต้อง )

 1. คลิกที่ชื่อของนักเรียนเพื่อแสดงผลเพิ่มเติม

 2. คุณจะเห็นรายการของผลคะแนนของนักเรียนสำหรับทุกครั้งในการทำโจทย์คำถาม

image

หมายเหตุ: *ถ้านักเรียนได้ทำโจทย์คำถามในหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแต่ไม่ได้เป็นการบ้าน ระบบจะระบุว่าเป็น 'ศึกษาด้วยตนเอง'* ในหน้าแสดงผล

What can I see when exporting "class performance" data?

ส่วนแสดงผล/วิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียน

Exporting a class's data


 • When in the class Overview tab, click Performance.
 • Click Download for Excel at the top of the page.

image


 • Select a date range for your data: last 7 days, last 30 days, custom range.

image


 • Click Download. You will receive an email with the data.
 • Follow the link in the email, and enter your username (email address) and the unique password provided in the email.
 • Click Download.

What data can I see?


When you open the file, you will be able to see data on:

 • Result by assignment
 • Result by topic, including correct and incorrect questions
 • One worksheet per student

image


What can I see when exporting "assignment" data?

ส่วนแสดงผล/วิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียน

Exporting assignment data


To download data for a specific assignment, follow these simple steps:

 • Open the Assignments tab on the left menu of your class.
 • Click the name of the assignment you would like to export.
 • Click Download report.
 • The report will download direct to your computer's hard drive.

image


What data can I see?


When you open the file, you will be able to see the following data:

 • Class average score (per topic)
 • Total students submitting (per topic)
 • Individual student assignment submission
 • Individual student average score (all topics)
 • Individual student score (per topic)

image