ช่วยเหลือ

ข้อแตกต่างระหว่างประกาศและข้อความ

ข้อความ

ประกาศ เป็นการส่งข้อความทางเดียวจากคุณครูไปยังนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน หรือ นักเรียนเฉพาะกลุ่ม

ข้อความ เป็นการส่ง และ รับข้อความตอบโต้กันระหว่างคุณครูและนักเรียนเป็นรายคน

ฉันจะส่งข้อความได้อย่างไร?

ข้อความ

การส่งข้อความถึงนักเรียนรายคนนั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยผลักดันและกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ และยังช่วยเหลือนักเรียนในโจทย์คำถามที่นักเรียนมีข้อสงสัย

วิธีการส่งข้อความ

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเมนู ข้อความ ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือในชั้นเรียน เพื่อเขียนข้อความใหม่

ขั้นตอนที่ 2: เลือกชื่อของนักเรียนที่ต้องการส่งข้อความถึงในช่อง เลือกผู้รับ

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ข้อความของคุณลงไปในช่อง เขียนข้อความ

ฉันจะส่งประกาศได้อย่างไร?

ข้อความ

การส่งประกาศนั้นทำได้ง่าย จะส่งให้ทั้งชั้นหรือส่งให้เฉพาะกลุ่มก็ได้

ขั้นตอน 1: คลิกเมนู ข้อความ ด้านซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่แท็บประกาศ ที่อยู่ด้านบนขวามือ

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่ส่งประกาศไปยัง เพื่อเลือกส่งให้นักเรียนทั้งชั้น หรือส่งให้เฉพาะกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 4: ใส่หัวข้อประกาศ และ เนื้อหาประกาศ

ขั้นตอนที่ 5 คลิกส่ง