ช่วยเหลือ

ฉันจะชวนเพื่อนครูมาใช้งานควิปเปอร์สคูลได้อย่างไร?

เชิญเพื่อนครูมาใช้ควิปเปอร์สคูล

แน่นอน คุณสามารถเชิญเพื่อนครูให้มาใช้ควิปเปอร์สคูลได้

มีสองวิธีที่คุณสามารถทำได้คือ:

โดยคลิกที่เมนู คุณครู

  1. ที่หน้าหลัก คลิกที่เมนู คุณครู

  2. คลิก * เชิญผ่านทางเฟซบุ๊ก / เชิญผ่านอีเมล*

image

** เชิญผ่านอีเมล **

  1. ใส่ที่อยู่อีเมลของเพื่อนครู

  2. เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการให้เพื่อนครูร่วมสอน (ถ้ามี)

  3. คลิก ส่งคำเชิญ

image

หากคุณเลือกเชิญผ่านทางเฟซบุ๊ก

  1. คลิกเชิญ ถัดจากชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

image

ในหน้าชั้นเรียน

  1. ไปที่เมนูด้านซ้ายการจัดการ และคลิกแท็บครูที่ด้านขวาบน

  2. คลิก * เชิญครูคนใหม่ *

  3. ป้อนที่อยู่อีเมลของครูที่คุณต้องการจะเชิญคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  4. คลิกส่งคำเชิญ