ช่วยเหลือ

อะไรคือกลุ่มนักเรียน?

กลุ่มนักเรียน

คุณสามารถส่ง** การบ้าน** และ ประกาศ *ไปยัง *นักเรียนทั้งชั้น หรือ กลุ่มนักเรียน ภายในชั้นเรียนได้

นี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนที่มีนักเรียนที่มีความสามารถ อายุ หรือ ตารางเวลา ที่แตกต่างกันอยู่ภายในชั้นเรียนเดียวกัน

คุณจะสามารถเห็นผลคะแนนการบ้านของนักเรียนในกลุ่มดังนี้:

  • ** ความคืบหน้าโดยรวมกลุ่ม: ** ดูสรุปของความคืบหน้า แนวโน้มทั่วไป จุดแข็งและจุดด้อย ของนักเรียนทั้งกลุ่ม

  • *ผลคะแนนโดยเนื้อหา: * ดูผลคะแนนโดยรวมของกลุ่มในหัวข้อต่างๆ

  • ผลคะแนนส่วนบุคคล: เพื่อดูรายละเอียดคะแนนเป็นรายบุคคลของนักเรียนในกลุ่ม

image

ฉันจะสร้างกลุ่มนักเรียนได้อย่างไร?

กลุ่มนักเรียน

คุณสามารถสร้างกลุ่มนักเรียนได้ง่ายๆ เพียง ** หกขั้นตอน **

** ขั้นตอนที่ 1: ** เข้าไปยังหน้าชั้นเรียน

** ขั้นตอนที่ 2: ** คลิกเมนูด้านซ้ายมือ การจัดการ

** ขั้นตอนที่ 3: ** คลิกแท็บ กลุ่ม

** ขั้นตอนที่ 4: ** คลิก * สร้างกลุ่มใหม่ *

image

** ขั้นตอนที่ 5: ** ตั้งกลุ่มชื่อ

** ขั้นตอนที่ 6: ** คลิก เพิ่มนักเรียนและเลือกชื่อของนักเรียนจากรายการ

image

ฉันจะส่งการบ้านให้กลุ่มนักเรียนได้อย่างไร?

กลุ่มนักเรียน

ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้สำหรับในการส่งการบ้านหรือแบบทดสอบนั้นจะส่งไปยังทั้งชั้นเรียน คุณสามมารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งการบ้านหรือแบบทดสอบไปเฉพาะกลุ่มของนักเรียน

** ขั้นตอนที่ 1: ** คลิก✖︎ที่ 'ส่งไปยัง: นักเรียทั้งหมดใน (ชื่อชั้นเรียน)'

** ขั้นตอนที่ 2: ** คลิกที่ปุ่มรายการเพื่อดูทุกกลุ่มในชั้นเรียน

image

** ขั้นตอนที่ 3: ** เลือกกลุ่มที่คุณต้องการจะส่งการบ้านให้

image

** ขั้นตอนที่ 4: ** คลิก * ส่งการบ้านนี้ *