ช่วยเหลือ

ความแตกต่างระหว่างการบ้านและแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างการบ้านและแบบทดสอบ

เมื่อคุณตั้งให้เป็นแบบทดสอบ

  • นักเรียนจะไม่สามารถเปิดดูเนื้อหาของบทเรียนได้
  • ไม่มีคำใบ้และคำอธิบาย
  • นักเรียนไม่สามารถรู้ได้ว่าตอบคำถาม ถูกหรือผิด และนักเรียนสามารถเปลี่ยนคำตอบของพวกเขาก่อนที่จะส่งบททดสอบนั้นได้
  • เมื่อส่งแบบทดสอบแล้ว ไม่สามารถกลับมาทำโจทย์ใหม่ได้
  • ครูสามารถเลือกได้ว่าจะซ่อนหรือแสดงผลคะแนนของนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ส่งแบบทดสอบแล้ว