ช่วยเหลือ

หลังจากที่ล็อกอินแล้ว ฉันควรทำอย่างไรต่อไป?

หน้าหลัก

หลังจากที่ล็อกอินเข้ามาในระบบ คุณจะเข้ามาที่ หน้าหลัก คุณเพียงแค่ทำตาม *สามขั้นตอนง่ายๆ * เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนในควิปเปอร์สคูล

ขั้นตอนที่ 1 สร้างห้องเรียน - ควิปเปอร์สคูลเริ่มจาก การสร้างห้องเรียน ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างห้องเรียน คลิกที่ สร้างห้องเรียน เพื่อสร้างห้องเรียนแรก ตั้งชื่อให้ชั้นเรียน และ เลือกรายวิชาที่ต้องการ ( สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา) จากนั้นคลิก เสร็จ ถ้าคุณได้สร้างห้องเรียนไว้บ้างแล้ว ห้องเรียนนั้นจะแสดงบนหน้าหลัก

ขั้นตอนที่ 2 สร้างการบ้าน - ขั้นตอนต่อมาคือ การสร้างการบ้าน ทำตามขั้นตอนในการให้การบ้านอัตโนมัติ หรือ คลิกที่ สร้างการบ้านใหม่ เลือกหัวข้อการบ้าน และตั้งชื่อการบ้าน และเลือกชั้นเรียนที่ต้องการส่งการบ้านให้ คุณสามารถเลือกหัวข้อการบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยการ 'ลาก'หัวข้อที่ต้องการใส่ไว้ในกล่องการบ้านด้านบน หรือ คลิกที่ 'มอบหมายหัวข้อนี้'

ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนลงทะเบียน ตอนนี้เหลือเพียงแค่ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้ามาในชั้นเรียน รหัสเข้าชั้นเรียนเป็นเลข 7 หลักที่แสดงอยู่ในแท็บการจัดการ ทำการแจกรหัสนี้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนใชรหัสนี้ในการลงทะเบียนเข้าชั้นเรียน