ช่วยเหลือ

ฉันจะสร้างชั้นเรียนได้อย่างไร?

ชั้นเรียน

ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างชั้นเรียน คุณสามารถคลิก * สร้างชั้นเรียนใหม่* ได้ที่หน้าหลัก ถ้าคุณได้สร้างชั้นเรียนไว้บ้างแล้ว คุณสามารถเพิ่มชั้นเรียนได้เสมอ และ ได้มากถึง 200 ชั้นเรียนต่อหนึ่งบัญชีผู้ใช้ คุณจะถูกนำไปยังหน้าสร้างชั้นเรียน

ขั้นตอนที่1: ตั้งชื่อให้กับชั้นเรียนของคุณแล้วคลิก ต่อไป image

ขั้นตอนที่ 2: เลือกรายวิชาที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายวิชา image

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบรายละเอียดของชั้นเรียน แล้วคลิก เสร็จ image

คุณสามารถแก้ไขชื่อของชั้นเรียนได้ หรือ เลือกรายวิชาเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

ฉันจะแก้ไขชั้นเรียนได้อย่างไร?

ชั้นเรียน

คุณสามารถแก้ไขชั้นเรียนได้ตลอดเวลา

*ขั้นตอนที่ 1: *เข้าไปยังชั้นเรียนที่คุณต้องการแก้ไข

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของชั้นเรียน คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าต่างๆดังต่อไปนี้

  • *การตั้งค่าไทม์ไลน์: * เปิด ปิดการทำงานของไทม์ไลน์ ฟังก์ชั่นไทม์ไลน์นี้มีไว้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นผลคะแนนและกิจกรรมของเพื่อนร่วมห้อง

  • เปลี่ยนแปลงชื่อชั้นเรียน ทำการเปลี่ยนชื่อชั้นเรียนได้จากการเลือกเมนูเปลี่ยนแปลงชื่อชั้นเรียน

  • จัดเก็บชั้นเรียน ซ่อนชั้นเรียนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนที่ถูกจัดเก็บได้ ชั้นเรียนที่ถูกจัดเก็บแล้วสามารถทำการยกเลิกการจัดเก็บได้ นักเรียนจะสามารถเห็นและเข้าห้องเรียนได้อีกครั้งหลังจากได้ทำการยกเลิกการจัดเก็บแล้ว

  • ลบชั้นเรียน เป็นการลบชั้นเรียนและรายละเอียดทั้งหมดภายในชั้นเรียนออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อลบแล้วไม่สามารถเรียกชั้นเรียนนี้กลับมาได้ ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการลบชั้นเรียน

image

ฉันจะลบชั้นเรียนได้อย่างไร

ชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 1: ไปยังชั้นเรียนที่คุณต้องการลบ

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า

*ขั้นตอนที่ 3: * คลิก *ลบชั้นเรียน * ระบบจะให้คุณใส่ชื่อของชั้นเรียนเพื่อเป็นการยืนยันในการลบชั้นเรียน

หมายเหตุ: การลบชั้นเรียนนี้ จะลบชั้นเรียนทั้งชั้นรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดภายในชั้นเรียนออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อลบแล้วไม่สามารถเรียกชั้นเรียนนี้กลับมาได้อีก ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทำการลบชั้นเรียน

image

ฉันจะซ่อนชั้นเรียนได้อย่างไร?

ชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 1: ไปยังชั้นเรียนที่คุณต้องการซ่อนชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ไอคอน การตั้งค่า เพื่อนเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

*ขั้นตอนที่ 3: * คลิก *จัดเก็บชั้นเรียน *

image

หมายเหตุ การซ่อนชั้นเรียนนั้นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนที่ถูกจัดเก็บได้ ชั้นเรียนที่ถูกจัดเก็บแล้วสามารถทำการยกเลิกการจัดเก็บได้ นักเรียนจะสามารถเห็นและเข้าห้องเรียนได้อีกครั้งหลังจากได้ทำการยกเลิกการจัดเก็บแล้ว

นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนได้หลายชั้นเรียนหรือไม่?

ชั้นเรียน

ใช่ นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนได้หลายชั้นเรียน ไม่จำกัดจำนวนชั้นเรียนที่นักเรียนจะเข้าร่วม

ที่หน้าหลักของควิปเปอร์สคูลเลิร์นนั้น นักเรียนสามารถคลิกที่ เข้าร่วมชั้นเรียนใหม่ แล้วใส่รหัสผ่านเข้าชั้นเรียน เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนใหม่ได้เลย

ฉันจะเพิ่มนักเรียนเข้าชั้นเรียนได้อย่างไร?

ชั้นเรียน

เมื่อคุณสร้างห้องเรียนเสร็จแล้ว คุณจะเห็นรหัสเข้าชั้นเรียน เป็นเลข 7 หลักในแท็บการจัดการ

จากนั้นแจกโค้ดนี้แก่นักเรียน เมื่อนักเรียนลงทะเบียนใน ควิปเปอร์สคุลเลิร์นแล้ว พวกเขาจะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยคลิกที่ปุ่มเข้าร่วมชั้นเรียนใหม่ และใส่หรัสเข้าชั้นเรียนนี้