ช่วยเหลือ

อะไรคือควิปเปอร์สคูล?

ทั่วไป

ควิปเปอร์สคูล คือ ฟรี -แพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับคุณครูและ นักเรียน ควิปเปอร์สคูลประกอบด้วยสองส่วนด้วยกัน: ลิงก์ สำหรับครูผู้สอน และ เลิร์น สำหรับนักเรียน

** ควิปเปอร์สคูล ลิงก์** เป็นที่ที่ครูจัดการห้องเรียนออนไลน์ และ ยังสามารถติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ นี่เป็นแค่คุณสมบัติบางส่วนที่คุณครูสามารถทำได้ใน ควิปเปอร์สคูล ลิงก์

  • ** ส่งการบ้านหรือแบบทดสอบ ** - สามารถเลือกจากบทเรียน และ แบบฝึกหัด หลายพันหัวข้อครอบคลุมหลักสูตรหลัก เพื่อส่งเป็นการบ้านให้นักเรียนทั้งชั้น หรือ กลุ่มย่อยในชั้นเรียนได้

  • ** สร้างเนื้อหาการศึกษา ** - ถ้าบทเรียนที่เราจัดเตรียมไว้ให้ ยังไม่ตรงกับความต้องการ ครูสามารถสามารถแก้ไขจากบทเรียนที่มีอยู่ หรือ สร้างเนื้อหา และ แบบทดสอบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดด้วยตัวเองได้

  • ** สามารถดูและดาวน์โหลดผลวิเคราะห์คะแนน ของนักเรียน** - ผลการเรียนของนักเรียนนั้นจะเชื่อมกันทันทีระหว่าง * เลิร์นและ *ลิงก์ ครูสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น อัตราการส่งการบ้าน การบ้านที่ทำเสร็จไปแล้ว จุดแข็ง และ จุดอ่อนของนักเรียน

  • ** ทำงานคนเดียวหรือร่วมกัน นั้นเป็นไปได้** - ลิงก์ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูทำงานกับชั้นเรียนของเขาหรือสามารถทำงานร่วมกันระหว่างครู(สองคนหรือมากกว่านั้น)ในชั้นเรียน หรือโรงเรียนเดียวกันได้

** ควิปเปอร์สคูล เลิร์น ** เป็นที่ที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ ควิปเปอร์สคูลเลิร์นนั้นมีคุณสมบิติมากมายที่ทำให้การเรียนรู้เป็นที่เรื่องที่ปลอดภัยและสนุกสนาน:

  • ** ทำการบ้านหรือใช้ศึกษาหาความรู้ทั่วไป ** - นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ในหัวข้อที่ครูมอบหมายให้ หรือศึกษาส่วนอื่นๆของหลักสูตรนอกเหนือจากที่ครูมอบหมายให้ ได้อย่างอิสระ

  • ** ควิปเปอร์สคูลติดตั้ง ระบบรับส่งข้อความในตัว** นักเรียนและครูสามารถสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดย ระบบบริการรับส่งข้อความในตัว ช่วยให้นักเรียนสามารถส่งคำถามในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง ไปหาครูได้เมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ

  • เราใช้เกมส์การแข่งขันมาช่วยในการเรียนรู้- การทำแบบฝึกหัด หรือ การบ้านในเลิร์น นั้นนักเรียนจะได้รับเหรียญคะแนน ไว้ใช้แลกวอล์เปเปอร์ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์เลิร์นของเขาให้มีสีสันและแตกต่างจากคนอื่น นอกจากนี้แล้วยังมีฟีเจอร์ไทม์ไลน์ที่นักเรียนสามารถเห็นกิจกรรมต่างๆของเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนด้วย

ควิปเปอร์สคูลทำงานอย่างไร?

ทั่วไป

ควิปเปอร์สคูลเป็นเครื่องมือเสริมในการช่วยสอนที่ใช้งานได้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพยิ่งนัก

คุณครูสร้างชั้นเรียนออนไลน์ และ เซ็ตแบบเรียนโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้แล้วเรายังมีระบบวิเคราะห์ผลคะแนนของนักเรียนที่อ่านได้ง่าย ครูสามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนตลอดทั้งการเรียนในหลักสูตรด้วยระบบวิเคราะห์ผลคะแนนนี้

โดยสรุปแล้ว ควิปเปอร์สคูลนั้นสามารถใช้งานได้ ง่ายๆเพียงสามขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ครูสร้างการบ้านออนไลน์

*ขั้นตอนที่ 2 *นักเรียนทำการบ้านที่คุณครูส่งมาให้ หรือ สามารถศึกษาหัวข้ออื่นๆ ของหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อนักเรียนทำการบ้าน หรือแบบฝึกหัดเสร็จ ครูสามารถให้คำแนะนำจากการดูผลวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนได้ในทันที

image